Giải đáp thắc mắc

Câu hỏi 3: Trọng lượng tính cước.

Tôi không hiểu về cách áp dụng trọng lượng để tính cước của Megapost.. Vui lòng giải thích giúp tôi.

Có 2 cách để xác định trọng lượng tính cước cho hàng hoá, bưu gửi:

                - Cách 1: Tính theo trọng lượng thực tế.

                                Với cách tính này, hàng hoá, bưu gửi sẽ được cân để xác định trọng lượng thực tế.

                - Cách 2: Tính theo trọng lượng quy đổi.

                                Với cách tính này, hàng hoá bưu gửi sẽ được xác định trọng lượng tính cước dựa trên việc quy đổi từ kích thước các chiều của hàng hoá bưu gửi đó. Công  thức quy đổi cụ thể như sau:

1.     Đối với các dịch vụ chuyển phát theo đường hàng không:

 
Trọng lượng quy đổi (kg) =

Dịch vụ trong nước: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm) ÷ 6000

Dịch vụ quốc tế: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm) ÷ 5000

 

2.     Đối với các dịch vụ chuyển phát theo đường bộ:

 

Trọng lượng quy đổi (kg) =

Dịch vụ trong nước: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (m) x 300

Dịch vụ quốc tế: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm) ÷ 5000

 

            Trong 02 (hai) cách tính trọng lượng trên, trọng lượng nào lớn hơn sẽ được áp dụng để tính cước. Đây là cách tính theo quy định chung của ngành vận tải/ chuyển phát trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Cơ sở của cách tính này được giải thích trên thực tế là khoang chuyên chở hàng hóa của các phương tiện vận tải là có giới hạn. Trong cùng một không gian hữu hạn đó, việc chuyển phát các hàng hóa có trọng lượng thể tích lớn hơn (trọng lượng quy đổi lớn hơn trọng lượng thực) sẽ lấy đi cơ hội để chuyển phát nhiều hơn các hàng hóa có trọng lượng thể tích nhỏ hơn trọng lượng thực.

 

 

Các tin khác:

tra cứu vận đơn

(Ví dụ: VA 123456)

hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Chăm sóc khách hàng
Điện thoại

   HN: 024.37 247 247 - 1900.0330
HCM: 028.38 488 700 - 1900.0330

Hotline: 0936.247.248